skip to Main Content

Naše društvo je od ustanovitve v letu 1996 in naprej občutilo potrebo po povezovanju s programsko sorodnimi društvi. Zato smo v začetku svojega samostojnega delovanja navezali stike, predvsem s Posavskim društvom seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov Krško, ki mu je takrat predsedoval Edo Komočar, in Društvom seniorjev severne Primorske pod predsedstvom Ivana Bašina. Da bi to spontano sodelovanje dobilo tudi formalen okvir, smo na pobudo seniorjev Posavja trije predsedniki 30. marca 2009, v Krškem, podpisali Listino o prijateljstvu in sodelovanju.

Tako je nastala tudi formalna obveza po koncipiranju vsebinskih izhodišč, s katerimi smo želeli poenotiti prizadevanja naših seniorskih organizacij. Prizadevanja smo usmerili predvsem v prenos znanja in bogatih delovnih izkušenj na mlade strokovnjake. Naši člani z bogatimi delovnimi izkušnjami bi jim lahko pomagali oziroma svetovali pri njihovih odločitvah. (Zbornik DSP, slika 1, stran 66).

Največ prizadevanj in aktivnosti je bilo čutiti pri seniorjih iz Posavja. Tukaj je prišlo tudi do največje konkretizacije sodelovanja. Na pobudo seniorjev iz Posavja in Društva seniorjev Podravja, sta se sestali dve delegaciji strokovnjakov iz področja energetike, da izmenjata svoja stališča glede razvoja energetike v bodoče. Žal pa na to temo ni bilo pravega nadaljevanja (Zbornik DSP, stran 88).

Za povezovanje društev v slovenskem prostoru, smo bili stalno pripravljeni na dialog. Moramo pa vedeti, da je prizadevanje nevladnih organizacij jalovo, če ni pomoči pri financiranju njihovih programov. Težko je govoriti o kakršnihkoli uspehih. Delo tako ostaja na plečih posameznih entuziastov in na upanju, ki umre zadnje. V programe dela smo v naslednjih letih kot posebno točko vedno vključevali sodelovanje z društvi seniorjev iz Posavja in Severne Primorske.