skip to Main Content

Poroka čistilke Marije

Ljubezen in poroke v domovih za ostarele ljudi so nekako bolj nenavadne kot med mlajšimi, torej »neostarelimi« ljudmi. Pred nekaj leti sem bil na poroki triinosemdesetletnega gledališkega igralca Dušana Mevlje v domu Danice Vogrinec na Taboru. Res sta si sklenitev zakonske zveze in smrt bliže kot med ljudmi zunaj doma in že zaradi zakonov življenja taki zakoni res ne trajajo ravno dolgo.

In čeravno v naši igri moški junak v tej dvojici (Marija in Karel sta nekaka domska Romeo in Julija) tudi v moji komediji prihaja iz sveta gledališča in čeravno piše pesmice kot omenjeni Dušan Mevlja, naj povem, da motiva za pisanje naše nove pekrske premiere nisem dobil v njegovi usodi, ampak sem razširil in na novo zasnoval nekdanjo monokomedijo Poroka čistilke Marije, ki sem jo napisal na prigovarjanje svoje hčerke Mojce, gledališke igralke. Medtem sem sam presegel osemdeset let, velikokrat celo kot prostovoljec obiskal domove, sledil družbenim dogajanjem okoli »problema starostnikov«, kjer se lomijo celo politična kopja. Kdo naj skrbi za vedno več »starcev«, kje vzeti denar za »oskrbo« in zdravstvene storitve…, je postala tema za politične prepire med strankami. Staranje ni tragedija, seveda ni niti komedija, ampak ima lahko tudi humorno plat medalje. Pri tem me vodi prepričanje, da »ostareli« ne bi smeli biti tudi »odpisani«.

Predstava, ki jo boste gledali, se želi prikloniti osebju in stanovalcem hipotetičnega Doma ob Dravi; navsezadnje imamo v Mariboru (kajpada vse na desnem bregu Drave) vsaj pet domov starostnikov, na levem bregu pa deluje večino državnih in občinskih institucij, ki pa na koncu le prihajajo prek Drave v te domove ali grobove; pobreški in tezenski dom sta namreč prav primerno postavljena tudi blizu obeh mestnih pokopališč.

Predstava Poroka čistilke Marije bo na sporedu 24., 25. in 26. februar 2023, v Kulturnem domu Pekre, s pričetkom ob 19. uri.
”Generalke” v četrtek, 23.2.2023, se bodo udeležili tudi seniorji iz Doma starejših Slovenj Gradec.